Address: 247802, g.Narovlya, Communist street, 3

E-mail:  isp@narovlya.gov.by

Main Information Public institution

Public institution

247800 Narovlya,
Kommunisticheskaya Str.3
Tel.: +375-(23-55)-2-12-10
E-mail: isp@narovlya.gomel-region.by
Internet Resources