Address: 247802, g.Narovlya, Communist street, 3

E-mail:  isp@narovlya.gov.by

Main Authorities Regional executive committee

Regional executive committee

Chairman of the Narovlya regional executive committee

Sergey Dylyuk

Tel: +375-(23-55)-2-11-20
Office: +375-(23-55)-2-12-10
Fax: +375-(23-55)-2-13-21

Internet Resources